Kế họach chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020

Tên file: Ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-GD-giai-đoan-2011-2015-tam-nhin-den-năm-20206956-1.doc
Tải về
PHÒNG GD – ĐT BÌNH TÂN

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Số:        /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

   Tân Hưng, ngày      tháng      năm 2011

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015
và tầm nhìn đến năm 2020

 

Trường THCS Tân Hưng được thành lập từ năm 2002 thuộc phân cấp quản lý của phòng GD&ĐT huyện Bình Minh nay thuộc phân cấp quản lý của Phòng GD & ĐT Bình Tân

Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành hơn, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Chi tiết quý thầy cô tải theo đường link bên dưới.

 

Ke hoach chien luoc phat trien GD giai đoan 2011-2015 tam nhin den năm 2020[6956]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *